تطهير الوجه هو تماما فن! أعدت سابا ماركت مزيلات المكياج والجل لتطهير الشفاه والعينين والوجه ، ومجموعة من الأقطان التي يعاد استخدامها.

Le nettoyage du visage, c’est tout un art ! saba-market vous avons préparé des démaquillants & gels pour nettoyé les lèvres et yeux et visage, et d’un lot de cotons réutilisables.

Menu principal